Die belange van die diere word baie hoog geag. Ons meng self hul voer. Die diere word hoofsaaklik passief gevang en kan met ons eie voertuie afgelewer word.

Goedgedacht Wild

The interests of the animals are highly regarded. We mix their feed ourselves. The animals are mainly caught passively and can be delivered with our own vehicles.